Yli 25 vuoden
kokemuksella
Rakennusliike
PEKKA HÄMÄLÄINEN OY
Ajankohtaista Palvelut Referenssit Avoimet työpaikat Yhteystiedot

Copyright © 2005 - 2017 Rakennusliike Pekka Hämäläinen Oy

Etusivu

Verottajan 1.7.2014 voimaan astuneen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti, tarvitsemme kaikilta työmailta, joissa olemme nimettynä päätoteuttajaksi ja joiden veroton kokonaisarvo ylittää

15 000€, kaikkien urakoitsijoiden työntekijätiedot. Kaikki urakoitsijat ovat lain mukaan [15 b § (24.5.2013/363)] velvollisia toimittamaan työntekijätiedot pääurakoitsijalle, joka ilmoittaa ne verottajalle. Tiedot tulee toimittaa meille kuukausittain kohdekuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, jotta ehdimme ilmoittamaan ne verottajalle. Työntekijätiedot tulee lähettää osoitteeseen: ilmoitukset@phamalainen.net Tiedot pitää eritellä työmaittain ja lähetettävä mielellään Excel-muodossa. Työntekijätietojen tulee sisältää seuraavat asiat:


  1. Nimi
  2. Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero
  1. Henkilötunnus (suositus) TAI veronumero, syntymäaika(pp.kk.vvvv), sukunimi ja etunimi
  1. Kotivaltio

*Jos muu kuin Suomi, niin myös osoitetiedot kotimaassa, asuinvaltiossa ja lähetetyn työntekijän todistus E101/E102, A1 (onko todistusta: kyllä vai ei)

  1. Työsuhteen tyyppi

* Palkansaaja, vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja, harjoittelija tai talkootyöntekijä

* Jos työsuhteen laatu ”vuokratyöntekijä”, on käyttäjäyritys velvollinen antamaan tiedot työntekijästä, vuokratyönantajan edustajan nimen ja yhteystiedot

  1. Töiden aloitus- ja lopetuspäivämäärä


Tiedottakaa ilmoitusvelvollisuudesta eteenpäin, mielellään jo tilausvaiheessa, jos käytätte aliurakoitsijoita. Jokainen urakoitsija on velvollinen lähettämään työntekijätietonsa suoraan päätoteuttajalle.


Varmistakaa ennen tietojen lähetystä että työntekijöidenne veronumerot on aktivoitu täällä


Verohallinnon ohje rakennusalan ilmoitusmenettelyyn täällä

14.8.2014 (päivitetty 3.9.2014)

Rakennusliike
PEKKA HÄMÄLÄINEN OY